Stäng
Kartfunktion och tjänster
  • För att söka en automat vid en specifik gata, skriv gatans namn följt av stad.
  • Filtrera på en tjänst i taget för tydligast sökresultat.
  • Du kan ta ut utländsk valuta endast om din bank är kund hos oss.
  • Du kan göra en insättning endast om din bank anslutit sig till insättningstjänsten.
  • Många av insättningsautomaterna är placerade på bankkontor och har begränsade öppettider.