Aktuellt

Nya kontantcenter på 30 orter

Efterfrågan på att ta ut och sätta in kontanter är fortfarande stor bland svenskarna, trots att de digitala betalsätten ökar. […]

Skrota kontantutredningens förslag

Flera tunga remissinstanser riktar nu kritik mot Riksbankskommitténs förslag om lagkrav på banker för att trygga tillgången till kontanter i […]

Sammanställning av remissvar

Läs gärna vår sammanställning av de remissvar som har kommit på Riksbankskommitténs delbetänkande ”tryggad tillgång till kontanter”. Sammanställning av remissvar