För att vi ska kunna fortsätta vår viktiga verksamhet krävs att våra kunder, användare av våra tjänster, leverantörer och beslutsfattare i samhället känner förtroende för oss. För att vinna deras förtroende måste vi agera ansvarsfullt och hållbart. Bankomats uppförandekod beskriver den etiska grunden för vår verksamhet och hur vi ska förhålla oss till varandra och våra intressenter.

Uppförandekod 2020-03-24