Bankomats chefer och styrelse

Nina Wenning
VD
Maria Markussen-Bohman
Chef Operations
Nasim Söderlund
Chef Ekonomi
Johan Nilsson
Chef Kund och Marknad
Magnus Sandqvist
Chef Säkerhet, Risk och Compliance
Karin Öckert
Chef HR
Karin Gylbert
Chef Lokalisering
Benny Olsson
Chef Affärsutveckling och IT

Vår styrelse

Pia Warnerman, SEB
Ordförande Bankomat AB

Anna-Lena Axberger
Danske Bank

Henrik Korsell
Handelsbanken

Elisabeth Olin
Nordea

Marie Dolfe
Swedbank