Press

29 april, 2021

Två av tre svenskar använder inte kontanter

Nästan två av tre svenskar, 63 procent, har sällan eller aldrig kontanter med sig. Bland personer i åldern 18–29 år handlar det om 76 procent. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat.– Allt fler svenskar väljer att betala digitalt i stället för kontant. Utvecklingen drivs på både av konsumenter som tycker att det är … Läs mer

31 mars, 2021

Tre av fyra svenskar negativa till ett kontantlöst samhälle

Nästan tre av fyra svenskar, 73 procent, vill att det ska gå att betala med kontanter även i framtiden. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat. Andelen svenskar som vill kunna använda kontanter ligger stabilt runt 70 procent för fjärde året i rad. Den nya Sifoundersökningen visar att 73 procent av svenskarna vill kunna … Läs mer

9 mars, 2021

Nya kontantautomater på 17 orter

Bankomat sätter under första halvåret 2021 upp nya kontantautomater på 17 orter runtom i Sverige, från Kosta i Kronoberg till Karesuando i Norrbotten. Satsningen görs för att fler människor ska få tillgång till kontanter. – Kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för många, inte minst för personer i digitalt utanförskap. Så länge det finns ett … Läs mer

4 mars, 2021

Kontantbarometern: Kontantuttagen minskar med 21 procent

Svenskarna tog ut 34 miljarder kronor i Bankomats kontantautomater under andra halvåret 2020. I genomsnitt tog varje svensk ut 545 kronor i månaden, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med motsvarande period 2019. – Den stora minskningen av kontantuttag förklaras delvis av coronakrisen. Många har varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina … Läs mer