Press

14 september, 2020

Nya kontantautomater på 22 orter

Under hösten 2020 kommer Bankomat att sätta upp nya kontantautomater på 22 orter runtom i Sverige, bland annat i Burträsk, Hammerdal och Svanskog. Satsningen görs inför att en ny kontantlag träder i kraft vid årsskiftet. – Kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för många, inte minst för personer i digitalt utanförskap. Så länge det finns ett … Läs mer

14 juli, 2020

En av sex får kontant veckopeng

Vart sjätte barn i Sverige, 16 procent, får kontant vecko- eller månadspeng. Bland barn i åldern 15–17 år handlar det om 4 procent, medan 87 procent får en digital peng. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat. – Kontanthanteringen är inne i ett tydligt generationsskifte. Barn och unga skolas tidigt in i den digitala … Läs mer

7 juli, 2020

Sex av tio använder inte kontanter

Sex av tio svenskar, 61 procent, har sällan eller aldrig kontanter med sig. Bland personer i åldern 18–34 år handlar det om 74 procent. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat. – Allt fler svenskar väljer att betala digitalt i stället för kontant. Utvecklingen drivs på både av konsumenter som tycker att det är … Läs mer

6 maj, 2020

Allt fler svenskar vill ha kvar kontanter

Tre av fyra svenskar, 75 procent, vill ha kvar kontanter som ett möjligt sätt att betala i framtiden. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat. Andelen svenskar som vill ha kvar kontanter har nu ökat två år i rad.– Attityden till kontanter blir allt mer positiv. Många människor har blivit medvetna om de risker … Läs mer