Din säkerhet

Att känna sig trygg vid våra automater är mycket viktigt för oss. Vi arbetar därför aktivt med att kontinuerligt förbättra säkerheten.

Vi ser allvarligt på all typ av brottslighet vid våra automater. Vi har ett tätt samarbete med polis, med våra leverantörer och med flera internationella säkerhetsorganisationer kring dessa frågor. Vi följer aktivt den teknologiska utvecklingen både nationellt och internationellt och utvärderar löpande olika åtgärder som kan höja säkerheten. Vi satsar även på kameraövervakning. De flesta av våra automater har kameraövervakning idag. Säkerhet är ett kontinuerligt, prioriterat och långsiktigt arbete för oss.

Som konsument ska du alltid vara uppmärksam när du använder ditt kontokort, även i kontantautomaterna.

Några tips:

  • Var uppmärksam på personer som vill hjälpa till vid uttaget/insättningen. Om du inte känner dig säker så kan du alltid avbryta transaktionen.
  • Avbryt uttaget om något verkar misstänkt eller ser fel ut med automaten, exempelvis om något sitter löst.
  • De flesta av våra automater är försedda med en aktiv kamera vilket ger dig en extra trygghet.
  • Om du gör ett uttag utan att du får dina pengar är det viktigt att du så fort som möjligt kontaktar din bank. Är du osäker kan du alltid ringa vår kundtjänst på 010-588 90 90.

Har du frågor eller synpunkter kring säkerhet och trygghet vid våra automater är du välkommen att ringa vår kundtjänst på 010-588 90 90.

 

Personuppgifter på Bankomat

Bankomat AB behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra transaktionerna i våra automater.

Vi bearbetar konto och kortinformation för att möjliggöra våra tjänster såsom uttag och insättning av kontanter i våra automater, tjänster som din kortutgivare erbjuder. I samband med utförandet av våra tjänster använder vi den information som finns på kontokortet – transaktionsuppgifter.

Vid vissa automater har vi kameror av trygghet-/ och säkerhetsskäl. Vi samarbetar med myndigheter för att förebygga och utreda brott.

Vid besök på vår webbplats eller vid användande av vår app bearbetar vi data som är tillgängliga från den enhet som används.

Vi behandlar inga insamlade uppgifter för marknadsföringsändamål.

För dig som kontaktar vår kundtjänst tar vi emot dina kontaktuppgifter.

Vi kommer inte att behandla personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Det betyder att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara längre för att uppfylla lagstiftningen.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@bankomat.se eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Våra säkerhetslösningar

Säkerhet är centralt för vår verksamhet. Vi arbetar alltid utifrån väletablerade säkerhetsstandarder och rutiner och vi följer Svenska Bankföreningens normer och riktlinjer för säkerhetsarbete. Genom kontinuerligt samarbete med våra partners, polis och olika säkerhetsorganisationer håller vi oss ständigt uppdaterade om vad som sker i omvärlden kring kontantautomater.

Integritet

Kundernas förtroende är grunden i vår verksamhet. Förtroende bygger på respekt och ansvar. Vi upprätthåller vår skyddsnivå genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Vi tillämpar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Sekretess

Våra sekretessbestämmelser är viktiga för att värna om kundernas förtroende för kortföretagen och den bank eller det finansiella institut där de är kunder. I övrigt bygger hanteringen av sekretess på våra behov av att kunna styra, hantera och kontrollera våra risker, samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Certifieringar

Bankomat AB är certifierat enligt PCI-DSS, en standard som är ett krav från samtliga kortutgivande organisationer. En certifiering utgör ett bevis på att vi hanterar vår samlade drift och kortinformation i enlighet med högt ställda säkerhetskrav.